Asociaţia Romānă de Ştiinţa Mecanismelor şi Maşinilor

                                

Filiala

ORADEA

 

Preşedinte:

Prof.dr.ing. Alexandru RUS

alrus@uoradea.ro

 

Vicepreşedinte:

Conf. dr. ing. Ioan TARCA

nelut@uoradea.ro

 

Secretar:

Sef lucr. dr. ing. Dan CHIRA

dan_v_chira@yahoo.com


Casier:

Sef lucr. ing. Georgeta CHINDLEA

chindlea@uoradea.ro

Membri: