Asociaţia Romānă de Ştiinţa Mecanismelor şi Maşinilor

                                

Filiala

TG. MUREŞ

 

Preşedinte:

Conf.dr.ing. Alexandru POZDIRCA

alexandru.pozdirca@yahoo.com

 

Membri: