STATUTUL ASOCIAŢIEI

 

"ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢA MECANISMELOR ŞI MAŞINILOR" (ARoTMM)

 

 

 

Capitolul I: DISPOZIŢII GENERALE

 

 

Art. 1. Denumirea Asociaţiei este: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢA MECANISMELOR ŞI MAŞINILOR (ARoTMM).

In toate actele emise de Asociatie, denumirea acesteia va fi urmata de sediul social si numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

 

Art. 2.  Sediul asociatiei este in Brasov, Bd. Eroilor, nr. 29, cam. 111.

Asociatia poate organiza filiale, denumite Cercuri Teritoriale, in alte localitati din tara, in baza hotararii Adunarii Generale, cu respectarea prevederilor legale si a prezentului statut.

Sediul asociatiei va putea fi schimbat prin hotararea Consiliului Director al asociatiei, cu respectarea formelor prevazute de lege.

 

Art. 3. Asociatia se constituie pe o durata nelimitata, cu incepere de la data dobandirii personalitatii juridice.

 

Art. 4. Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor, aflat la grefa Judecatoriei Brasov, in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

 

Art. 5. Asociatia se constituie si se organizeaza conform prevederilor O.G.R. nr. 26 din 30 ian. 2000, cu privire la asiciatii si fundatii, ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, avand conducere proprie, patrimoniu distinct si functioneaza in conformitate cu prevederile actului constitutiv, a prezentului statut si a prevederilor legale in materie.

 

Art. 6. Asociatia va avea stampila si sigla proprie si va putea elibera carnete membrilor sai.

 

.....................

 

Pentru a descarca statutul complet, va rugam utilizati link-ul urmator.

Statut ARoTMM